Our Team
Organizing Committee
Vamsi Krishnai
Vamsi Krishna S
Ashai Reddy
Ashai Reddy
Somesh Lalwani
Somesh Lalwani
Kevin B S
Kevin B S
Mehazin Shaju
Mehazin Shaju
Saroj Kumar Singh
Saroj Kumar Singh
Pranav Nair
Pranav Nair
Varshith
Varshith V V S
Shravya Srinivas
Shravya Srinivas Lingeri
Shivaram S
Sivaram S
Pragya Arora
Pragya Arora
Ruchir Saraswat
Ruchir Saraswat
Ruchir Saraswat
Mugesh Kumar
Ruchir Saraswat
Manasvi
Sponsorship Team
Vamsi Krishnai
Rishabh Raj
Vamsi Krishnai
Sehrish Amin
Vamsi Krishnai
Tushar Ganguly
Vamsi Krishnai
Vinodharani
Vamsi Krishnai
Moosa Aiman
Vamsi Krishnai
Kishore E
Registration Team
Vamsi Krishnai
Muktak Pandya
Vamsi Krishnai
Arjit Sethi
Ambience Team
Vamsi Krishnai
Rupesh
Vamsi Krishnai
Sarthak
Vamsi Krishnai
Rishita Reddy
Design Team
Vamsi Krishnai
Anuja Negi
Vamsi Krishnai
Aneesh Kumar Dohare
Vamsi Krishnai
Sai Kishore
Vamsi Krishnai
Adithya Reddy
Marketing
Revathy Suresh
Revathy Suresh
Shivansh
Shivansh
Shivansh
Girish Kumar
Shivansh
Nikhita P
Shivansh
Bhavya Dua
Web Design Team
Monark
Monark Dedakiya
Shivansh
Umang Shah
Abhishek
Aayush Sharma
Gourab
Gourab Singha
Yash
Yash Harkhani
Abhay
Abhay Garg
Abhishek
Abhishek Joshi
Aditi
Aditi Tiwari